تبلیغات
علی سعادتی(شهرستان زرندیه)

افتتاحیه فروشگاه افق کوروش شهرستان زرندیه ( مامونیه )بازدید وزیر بهداشت و درمان از بیمارستان امام رضا شهرستان زرندیه

مناظره انتخاباتی شورای اسلامی شهر مامونیه مورخ 1392/03/22 در مسجد زمین شهرینمازجمعه مورخ 1392/03/17سخنرانی در دارالحسن(ع) مورخ 1392/03/16دیدار با آیت الله میرمحمدی پیش از برگزاری اولین نمازجمعه شهر زاویه مورخ 92/02/20
دیدار هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی با آیت الله میرمحمدی مورخ 91/04/11