تبلیغات
علی سعادتی(شهرستان زرندیه)
10:13 ق.ظ
34
زمان آغاز به کار دوره چهارم شورای شهر و روستا

نمایندگان مجلس مصوب کردند دوره چهارم شوراهای شهر و روستاها


 یک ماه پس از آغاز دوره یازدهم ریاست جمهوری شروع به کار خواهد کرد .
برچسب ها: شورای اسلامی شهر و روستا، دوره چهارم شورای شهر، علی سعادتی،