تبلیغات
علی سعادتی(شهرستان زرندیه)
11:58 ق.ظ
54
روز خبرنگار

نوشته هایتان طلوع حقیقت و بیان دردهای


کسانی است که نمی توانند بگویند و فریادشان بی صداست.


روز خبرنگار مبارک.
برچسب ها: روز خبرنگار، خبرنگاران شهرستان زرندیه،