03:07 ب.ظ
60
روایت جالبی از ثـواب گـریه بر حسین عـلیه السلام

یكى از روایاتـى كه در زمـینه ثـواب گـریه بر حسین عـلیه السلام نقل شده روایت ریان بن شبیب از حضرت ثامن الائمه امام رضا علیه السلام است و چون سند روایت بسیار جالب است زیرا بیست و نه نفر روات حدیث همگى ازمحدثین بزرگ و دانشمـندان عـالى مـقـامـند لذا سند و مـتـن آن را نقل مى كنیم :

ثـقـة المـحدثـین مـرحوم حاج شیخ عباس قمى از استادش، علامه نورى ، از استادش شیخ مـرتـضى انصارى ، از مـلا احمـد نراقى ، ازعلامه بحر العلوم ، از وحید بهبهانى ، از استـادش مـولى محمد اكمل ، ازعلامه محمد باقر مجلسى ، از پدرش محمد تقى مجلسى ، از شیخ بهائى ، از پدرش شیخ حسین بن عبدالصمد عاملى حارثى ، از شیخ زین الدین شهید ثـانى ، ازاستـادش عـلامه میسى ، از علامه محمد بن داود عاملى ، از على بن محمد مكى، از پـدرش شهید اول ، از فخرالمحققین محمد بن علامه حلى ، از پدرش جمالدین حسن بن مطهر عـلامـه حلى ، از مـحقـق صاحب شرایع ، از فقیه نسابه فخاربن معد موسوى حائرى ، از مـحدث جلیل شادان بن جبرائیل ، از شیخ المحدثینعمادالدین ابو جعفر طبرى آملى ، از ابوعلى حسن ملقب به مفید ثانى فرزندشیخ طوسى ، از پدر بزرگوارش محمد بن حسن طوسى ، از شیخ مفید محمد بن نعمان، از شیخ صدوق محمد بن على بن بابویه قمى ، از عـلى بن ابراهیم قـمـى ، ازپـدرش ابراهیم بن هاشم ، از ریان بن شبیب ، روایت مى كنند : « روز اول مـحرم خـدمـت امـام رضا علیه السلام رسیدم فـرمـود: یا ابن شبیب اصائمانت پـسر شبیب ، ( روزه دارى ؟ ) عرض كردم نه پس فرمود: «بدرستی كه این روز روزى است كه زكریا پروردگارش را خواند و گفت : «پروردگارا فرزندپاكیزه اى به من عطا كن كه تو شنونده دعایى»« پـس خدادعایش را اجابت فرمود و به امر پروردگار فرشته ها زكریا را كه در محراب عبادت ایستاده بود مخاطب قرار داده و گفتند كه خدا ترا مژده مى دهد به یحیى .

پس كسى كه روزه بدارد در این روز او سپس دعا كند خدا دعایش را مستجاب مى فرماید چنانكه دعاى زكریا علیه السلام را مستجاب فرمود. »

«سپـس فـرمود: پسر شبیب ، بدرستی كه محرم ماهى است كه اعراب جاهلیت بخاطراحترامش ظلم و ستم و كشت و كشتار را در آن ماه حرام كرده بودند و این امتبا اینكه به حرمت این ماه آشنائى و شناخت داشت مع هذا احترام پیامبر خودرا رعایت نكردند و در این ماه فرزندان پیامبر خود را كشتند و زنانشان رااسیر نمودند و اموالشان را غارت كردند پس خدا هرگز آن ها را نیامرزد. »

پـسرشبیب ، اگر مى خواهى ثواب شهداى كربلا نصیبت شود هنگامى كه یاد شهداىكربلا را مى كنى بگو: كاش من هم با آنها بودم و از فوز و سعادت بزرگ بهره مند مى گشتم.

«پـسر شبیب ، اگـر مـى خـواهى براى چیزى گریه كنى پس براى حسین بن على بن ابیطالب علیه السلام گریه كن كه او را ذبح كردند همانطور كه گوسفند را ذبح مى كنند و از اهلبیت او هم هیجده نفـر را با او به شهادت رساندند كه درروى زمـین مثل و مانند نداشتند، و به تحقیق هفت آسمان و زمین براى شهادت آن حضرت گریه كردند، و چـهار هزار فرشته براى یارى او از آسمان فرودآمدند، اما وقتى رسیدند كه حسین كشته شده بود لذا این فرشتگان پریشان مو وگرد آلود اطراف قبر حسین معتكفند تا قائم ما قـیام كند آنگـاه او را یارى خـواهند كرد و شعـار آنها یا لثارات الحسین است اى انتقام گیرندگان خون حسین 

«پسر شبیب ، پدرم برایم حدیث فرمود از پدرش ، از جدش كه وقتى جدم حسین به شهادت رسید از آسمان خون و خاك سرخ بارید. »

«پسر شبیب : اگر براى حسین چنان گریه كنى كه اشكهایت بر گونه هایت جارى شودخداوند همه گناهان كوچك و بزرگ تو را مى آمرزد اندك باشد یا بسیار. »

«پـسر شبیب ، اگـر تـو را خـوشحال مى كند كه بهنگام ملاقات با خدا گناهىنداشته باشى پـس حسین علیه السلام را زیارت كن ، پسر شبیب ، اگر مى خواهی در غرفه هاى بهشتى با پیامبر اكرم صلى الله علیه و آله و سلم باشى برقاتلان حسین لعنت فرست 

« پـسر شبیب ، اگر مى خواهى ثواب شهداى كربلا نصیبت شود هنگامى كه یاد شهداى كربلا را مى كنى بگو: كاش من هم باآن ها بودم و از فوز و سعادت بزرگ بهره مند مى گشتم 

« پـسر شبیب ،اگر مى خواهى كه در بهشت با ما باشى در بالاترین درجه ها و مرتبه ها پـسبه حزن و اندوه مـا مـحزون و اندوهناك باش و به خوشحالى و شادى ما شاد وخـوشحال ، و ولایت و دوستى ما را بپذیر، كه اگر مردى سنگى را دوست خودگیرد و به او تولى جوید خدا در روز قیامت او را با سنگ محشور فرماید

به نقل از وب سایت سیدان