تبلیغات
علی سعادتی(شهرستان زرندیه)
02:31 ب.ظ
85
مبعث حضرت رسول(ع) مبارک
از عرش برین همیشه تا دامن خاک
پیوستـه رسد سروشـی از قادر پاک
کــای مــایــه امیــد دو عالـم احمد
لـــولـــک لمـــا خلقــت الافـــلاک