علی سعادتی(شهرستان زرندیه) http://ali-saadati.mihanblog.com 2020-03-27T01:07:28+01:00 text/html 2017-05-07T12:12:47+01:00 ali-saadati.mihanblog.com علی سعادتی علی سعادتی رئیس شورای اسلامی شهر مامونیه در مصاحبه ویژه نامه اطلاعات اعلام کرد جای مهندس مجری در ساخت و ساز های شهر مامونیه خالیست http://ali-saadati.mihanblog.com/post/123 <img src="http://s9.picofile.com/file/8294243950/PicsArt_05_07_04_20_15.png" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"> text/html 2017-05-07T12:11:43+01:00 ali-saadati.mihanblog.com علی سعادتی سعادتی نایب رئیس شورای اسلامی شهر مامونیه طی سخنانی اعلام کرد : http://ali-saadati.mihanblog.com/post/122 <img src="http://s9.picofile.com/file/8294243918/PicsArt_05_07_04_21_01.png" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"> text/html 2017-05-07T12:09:57+01:00 ali-saadati.mihanblog.com علی سعادتی سخنرانی اقای علی سعادتی نایب رئیس شورای اسلامی شهر مامونیه در همایش شهرداران و شورا های اسلامی شهر های استان مرکزی http://ali-saadati.mihanblog.com/post/121 <img src="http://s9.picofile.com/file/8294243842/PicsArt_05_07_04_21_35.png" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"> text/html 2017-05-02T19:13:47+01:00 ali-saadati.mihanblog.com علی سعادتی تقدیر جمعیت حلال احمر شهرستان زرندیه از آقای علی سعادتی http://ali-saadati.mihanblog.com/post/120 <img src="http://s8.picofile.com/file/8293812034/o.png" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8293812068/IMG_20170502_001450.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"><br> text/html 2017-04-29T20:17:19+01:00 ali-saadati.mihanblog.com علی سعادتی تقدیر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی از آقای علی سعادتی http://ali-saadati.mihanblog.com/post/119 <img src="http://s9.picofile.com/file/8293517084/20170430_002815.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"> text/html 2017-04-09T09:37:48+01:00 ali-saadati.mihanblog.com علی سعادتی لوح تقدیر استان دار استان مرکزی http://ali-saadati.mihanblog.com/post/118 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8291568342/20170409_140652.jpg" alt=""> text/html 2017-03-27T15:55:13+01:00 ali-saadati.mihanblog.com علی سعادتی مجموعه عملکرد شورای اسلامی و شهرداری شهر مامونیه http://ali-saadati.mihanblog.com/post/117 <div style="text-align: center;"><font size="5" color="#ff0000">برای بزرگ شدن تصاویر روی آنها کلیک کنید</font></div><div><br></div><div><div style="text-align: center; display: inline !important;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8290519176/1.png" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8290519176/1.png" alt=""></a></div></div><div><br></div><div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: x-large;">برای بزرگ شدن تصاویر روی آنها کلیک کنید</span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><a href="http://s9.picofile.com/file/8290519200/2.png" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8290519200/2.png" alt="" style="text-align: center;"></a></div></div><a href="http://s8.picofile.com/file/8290519176/1.png" target="_blank" title=""><div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"></div></a><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: x-large;">برای بزرگ شدن تصاویر روی آنها کلیک کنید</span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8290519234/3.png" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8290519234/3.png" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: x-large;">برای بزرگ شدن تصاویر روی آنها کلیک کنید</span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8290519300/4.png" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8290519300/4.png" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: x-large;">برای بزرگ شدن تصاویر روی آنها کلیک کنید</span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8290519792/5.png" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8290508042/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF.png" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: x-large;">برای بزرگ شدن تصاویر روی آنها کلیک کنید</span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8290519326/6.png" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8290519326/6.png" alt=""></a></div> text/html 2017-03-03T15:22:42+01:00 ali-saadati.mihanblog.com علی سعادتی اولین یادواره شهدای ورزشکار شهرستان زرندیه http://ali-saadati.mihanblog.com/post/114 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/8288301942/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86_%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C_%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D8%B1%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%87.jpg" alt=""> text/html 2017-03-01T20:42:16+01:00 ali-saadati.mihanblog.com علی سعادتی افتتاحیه فاز اول بلوار جمهوری اسلامی ایران - دهه فجر 95 http://ali-saadati.mihanblog.com/post/113 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8288120392/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87_%D9%81%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%87%D9%87_%D9%81%D8%AC%D8%B1_95_1_.jpg" alt=""> <div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8288120418/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87_%D9%81%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%87%D9%87_%D9%81%D8%AC%D8%B1_95_2_.jpg" alt=""></div> text/html 2017-03-01T20:39:32+01:00 ali-saadati.mihanblog.com علی سعادتی مراسم کلنگ زنی فاز سوم بلوار امیرکبیر - دهه فجر 95 http://ali-saadati.mihanblog.com/post/112 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/8288119984/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85_%DA%A9%D9%84%D9%86%DA%AF_%D8%B2%D9%86%DB%8C_%D9%81%D8%A7%D8%B2_%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1_%D8%AF%D9%87%D9%87_%D9%81%D8%AC%D8%B1_95_1_.jpg" alt=""> <div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/8288120034/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85_%DA%A9%D9%84%D9%86%DA%AF_%D8%B2%D9%86%DB%8C_%D9%81%D8%A7%D8%B2_%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1_%D8%AF%D9%87%D9%87_%D9%81%D8%AC%D8%B1_95_2_.jpg" alt=""></div> text/html 2017-03-01T20:36:50+01:00 ali-saadati.mihanblog.com علی سعادتی مراسم اهدای جوایز هیئت کنگفوی شهرستان زرندیه http://ali-saadati.mihanblog.com/post/111 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8288119534/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%B2_%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D9%81%D9%88%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D8%B1%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%87.jpg" alt=""> text/html 2017-02-24T19:40:04+01:00 ali-saadati.mihanblog.com علی سعادتی زندگینامه علی سعادتی http://ali-saadati.mihanblog.com/post/109 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(56, 80, 82); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="color: rgb(33, 33, 33); max-width: 550px; font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;B Mitra&quot;; background-color: rgb(255, 255, 255);" lang="FA">بسم الله الرحمن الرحیم<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(56, 80, 82); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="color: rgb(33, 33, 33); max-width: 550px; font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;B Mitra&quot;; background-color: rgb(255, 255, 255);" lang="FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(56, 80, 82); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="color: rgb(33, 33, 33); max-width: 550px; font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;B Mitra&quot;; background-color: rgb(255, 255, 255);" lang="FA"><img src="http://s4.picofile.com/file/7753677311/mr_saadati.jpg" alt="" style="max-width: 550px;" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(56, 80, 82); font-size: 12px; text-align: center;"><font color="#FF0000" size="4"><a href="https://t.me/AliSaadatiSupporters" target="_blank" title="">ایدی کانال من در تلگرام : https://t.me/AliSaadatiSupporters</a><br></font><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(33, 33, 33); max-width: 550px; font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;B Mitra&quot;;" lang="FA"><br></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(56, 80, 82); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(33, 33, 33); max-width: 550px; font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;B Mitra&quot;;" lang="FA">اینجانب علی سعادتی فرزند ذوالفقار در خرداد ماه 1343 در روستای رضی آباد- که امروز به قاسم آباد معروف است&nbsp;</span><span style="color: rgb(33, 33, 33); max-width: 550px; font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: Arial, sans-serif;" lang="FA">–</span><span style="color: rgb(33, 33, 33); max-width: 550px; font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;B Mitra&quot;;" lang="FA">&nbsp;در یک خانواده کشاورز مذهبی به دنیا آمدم.<o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(56, 80, 82); font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(33, 33, 33); max-width: 550px; font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;B Mitra&quot;;" lang="FA">پدرم کشاورز و مادرم خانه دار بود؛ که فی الحال هیچ کدام در قید حیات نیستند، تحصیلات ابتدایی و راهنمایی را در همان روستا به پایان رساندم و برای تحصیلات متوسطه به مامونیه</span><span style="color: rgb(33, 33, 33); max-width: 550px; font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: Arial, sans-serif;" lang="FA">–</span><span style="color: rgb(33, 33, 33); max-width: 550px; font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;B Mitra&quot;;" lang="FA">&nbsp;که آن زمان مرکز بخش زرند بود&nbsp;</span><span style="color: rgb(33, 33, 33); max-width: 550px; font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: Arial, sans-serif;" lang="FA">–</span><span style="color: rgb(33, 33, 33); max-width: 550px; font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;B Mitra&quot;;" lang="FA">&nbsp;آمدم و در دبیرستان شریعتی آن زمان تحصیلات متوسطه را در رشته فرهنگ و ادب، در سال 1363 به پایان رساندم؛ سال 633 اوج جنگ ایران و عراق بود، من به عنوان سرباز به پادگان مهندسی رزمی بروجرد اعزام شدم، در حال خدمت نظام وظیفه بودم که در آزمون تربیت معلم در رشته زبان و ادبیات فارسی شهید باهنر اراک پذیرفته شدم و از پادگان نظامی به سر کلاس درس رفتم.<o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(56, 80, 82); font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(33, 33, 33); max-width: 550px; font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;B Mitra&quot;; background-color: rgb(255, 255, 255);" lang="FA">دوره کاردانی را در اراک در سال 1365 به پایان رسانیده و رسما جذب آموزش و پرورش شدم.در حین تحصیل و خدمت توفیق الهی سبب شد که سه بار به جبهه های حق علیه باطل اعزام شوم.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(56, 80, 82); font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(33, 33, 33); max-width: 550px; font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;B Mitra&quot;;" lang="FA">پس از شروع رسمی تدریس، مجددا در رشته زبان و ادبیات فارسی در واحد جنوب تهران پذیرفته و دوره کارشناسی&nbsp; را به اتمام رساندم و به عنوان دبیر، در دبیرستانهای ساوه، نوبران، زرندیه، تهران و اسلامشهر مشغول تدریس شدم، در زمان خدمت در آموزش و پرورش، مدیریت و معاونت را در دبیرستان ها تجربه نموده و به مدت هشت سال نیز به عنوان معاون آموزشی، مالی و پرورشی اداره آموزش وپرورش خدمت نمودم، پایان خدمتم در اداره آموزش و پرورش مصادف بود با راه اندازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرندیه، که به پیشنهاد جناب آقای علی وفایی&nbsp;</span><span style="color: rgb(33, 33, 33); max-width: 550px; font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;" lang="FA">–</span><span style="color: rgb(33, 33, 33); max-width: 550px; font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;B Mitra&quot;;" lang="FA">&nbsp;رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرندیه&nbsp;</span><span style="color: rgb(33, 33, 33); max-width: 550px; font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;" lang="FA">–</span><span style="color: rgb(33, 33, 33); max-width: 550px; font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;B Mitra&quot;;" lang="FA">&nbsp;و تایید مسئولین وقت به عنوان کمک راه انداز، با رئیس دانشگاه همکاری شبانه روزی داشتم؛ که&nbsp; به حول و قوه الهی دانشگاه آزاد اسلامی در زرندیه قوام پیدا کرد، با شروع به کار رسمی دانشگاه رسما از وزارت آموزش و پرورش، با پیشنهاد اینجانب و تایید مسئولین آموزش و پرورش، پیش از موعد بازنشست، و در دانشگاه آزاد اسلامی به صورت تمام وقت به عنوان معاون آموزشی و امور دانشجویی مشغول به خدمت شدم و هم اکنون نیز در این واحد به یاری خداوند متعال مشغول خدمت هستم.</span><span dir="LTR" style="color: rgb(33, 33, 33); max-width: 550px; font-size: 14pt; line-height: 21.4667px;"><o:p></o:p></span></span></p><div><font face="B Mitra" color="#212121"><span style="font-size: 18.6667px;"><b>سوابق اجرایی و آموزشی</b></span></font></div><div><font face="B Mitra" color="#212121"><span style="font-size: 18.6667px;"><b>1 - دبیر دبیرستان های زرندیه ، ساوه ، نوبران ، تهران و اسلام شهر</b></span></font></div><div><font face="B Mitra" color="#212121"><span style="font-size: 18.6667px;"><b>2 - مدیر و معاون دبیرستان و مرکزپیش دانشگاهی</b></span></font></div><div><font face="B Mitra" color="#212121"><span style="font-size: 18.6667px;"><b>3 - معاون اداره آموزش و پرورش شهرستان زرندیه(معاون آموزشی ، مالی، پرورشی )</b></span></font></div><div><font face="B Mitra" color="#212121"><span style="font-size: 18.6667px;"><b>4 - معاون آموزشی و امور دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرندیه</b></span></font></div><div><font face="B Mitra" color="#212121"><span style="font-size: 18.6667px;"><b>5 - معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرندیه</b></span></font></div><div><font face="B Mitra" color="#212121"><span style="font-size: 18.6667px;"><b>6 - مسئول حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرندیه</b></span></font></div><div><font face="B Mitra" color="#212121"><span style="font-size: 18.6667px;"><b>7 -&nbsp;</b></span></font><b style="color: rgb(33, 33, 33); font-family: &quot;B Mitra&quot;; font-size: 18.6667px;">رئیس شورای اسلامی شهر مامونیه ( دوره ، چهارم )</b></div><div><font face="B Mitra" color="#212121"><span style="font-size: 18.6667px;"><b>8 - نایب رئیس شورای اسلامی شهر مامونیه</b></span></font></div><div><font face="B Mitra" color="#212121"><span style="font-size: 18.6667px;"><b>9 - رئیس شعبه سوم حل اختلاف مامونیه ( دادگستری شهرستان زرندیه )</b></span></font></div><div><font face="B Mitra" color="#212121"><span style="font-size: 18.6667px;"><b>10 - عضو کمیسیون ماده 100 شهرداری مامونیه</b></span></font></div><div><font face="B Mitra" color="#212121"><span style="font-size: 18.6667px;"><b>11 - عضو کمیسیون ماده 77 شهرداری مامونیه</b></span></font></div><div><font face="B Mitra" color="#212121"><span style="font-size: 18.6667px;"><b>12 -نماینده شورادرکمیسیون ماده 5 استانداری استان مرکزی</b></span></font></div><div><font face="B Mitra" color="#212121"><span style="font-size: 18.6667px;"><b>13 - نماینده شورادر کمیته ماده 5 استانداری استان مرکزی</b></span></font></div><div><br></div> text/html 2017-02-10T15:29:06+01:00 ali-saadati.mihanblog.com علی سعادتی تجلیل از اتش نشانان شهر مامونیه http://ali-saadati.mihanblog.com/post/104 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8285848700/%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84_%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D8%AA%D8%B4_%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%87_1_.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8285848734/%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84_%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D8%AA%D8%B4_%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%87_3_.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8285848718/%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84_%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D8%AA%D8%B4_%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%87_2_.jpg" alt=""></div> text/html 2017-02-10T15:18:44+01:00 ali-saadati.mihanblog.com علی سعادتی گفتگوی نایب رئیس شورای اسلامی شهر مامونیه با روزنامه زاگرس ایران در خصوص مسائل شهر مامونیه http://ali-saadati.mihanblog.com/post/103 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/8285847042/AA_Copy%D8%AE_.jpg" alt=""> text/html 2017-02-10T15:15:06+01:00 ali-saadati.mihanblog.com علی سعادتی تشریح انتظارات نایب رئیس شورای اسلامی شهر مامونیه از برنامه پنج ساله توسعه ی شهر http://ali-saadati.mihanblog.com/post/102 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8285846800/alis_Copy_.jpg" alt="">